Vallø Stift i middelalderen

Vallø Stift ejede også gårdene Slimmingegård, Gunderupgård, Lellingegård og Billesborg samt de bøndergårde, som var underlagt disse.

Bonden måtte betale en fæsteafgift samt et årligt beløb til godset. Han skulle også arbejde flere uger om året på Vallø Gods’ jorder uden løn. Han skulle grave voldgrav, pløje markerne, så korn, høste, samle hø i stakke, reparere veje og hegn, fælde skov og køre brænde hjem til adelsdamerne. Nogle gange sendte han sine børn og tjenestefolk til dette arbejde.

Ind imellem dette arbejde skulle han også passe sine egne marker samt sin gård.

billede-9_fullsize
Vallø Stift omkring 1750