Vallø Avlsgård som virksomhed

Vallø Stifts erhvervsvirksomheder – herunder bl.a. avlsgårdene – indtjener til vedligeholdelsen af Vallø Slot.

De adelsdamer, der bor på slottet, betaler i dag en månedlig husleje. Før 1976 skulle de være af adelig slægt. Men i dag kan andre også få adgang til at bo på godset. I gamle dage kostede det 2.000 rigsdaler i indskrivningsafgift. Når man havde betalt denne afgift, var det gratis at bo på slottet. Men 2000 rigsdaler var mange penge. En skovridder skulle arbejde 16 år for at tjene dette beløb. Stiftsdamerne fik udbetalt et månedligt beløb i lommepenge. De måtte ikke gifte sig. Hvis de giftede sig, skulle de flytte ud af slottet.

I dag driver Vallø Stift også almindeligt landbrug, skovbrug og fåreavl, ligesom de producerer æg og driver Vallø Campingplads.