Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvorfor brændte Vallø Slot?