Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?