Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?