Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?