Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?