Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?