Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?