Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?