Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?