Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvorfor brændte Vallø Slot?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?