Quiz – Vallø Stift


Velkommen til quizzen Vallø Stift.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad gjorde man af stenene fra det brændte slot?
Hvem boede indtil 1976 på Vallø Slot?
Hvem passede indgangen til slottet og sørgede for beboerne i hverdagen?
Hvad skulle fæstebonden gøres for herremanden?
Hvilket gods ligger ikke på Stevns?
Hvordan er Vallø Slot befæstet?
Hvorfor brændte Vallø Slot?