Stevns fyr

1818 blev der tændt et fyr på Stevns Klint. Fyret havde en meget moderne lampe, der roterede, så lyset blinkede. Dermed kunne bl.a. de store nye dampskibe adskille Stevns Fyr fra det gamle Falsterbo Fyr på svenskekysten. Trafikken i Østersøen tog til, og det blev nødvendigt med et større og kraftigere fyr på Stevns. I 1878 blev der derfor opført et 27 meter højt fyr, bygget i kridtsten fra klinten.

Du kan læse mere om fyret i denne tekst med gotiske bogstaver. Kan du læse den?

Stevns fyr er nu overtaget af Stevns Kommune. Det er muligt at komme op i fyret.