Gammel Højerup Kirke

Højerup Kirke er bygget i 1300-tallet i kridtsten fra Stevns Klint. Dengang lå kirken et par hundrede meter fra kysten. År for år har havet brudt klinten ned, så kysten nærmede sig kirken. I 1600-tallet røg en del af kirkegården ned på stranden ved et skred. Og i 1910 blev kirken lukket, da faren for nedstyrtning blev for stor.

Men så var der rolige år.

I marts 1928, hvor frosten kom og gik, skete et kæmpe skred på klinten. 50 meter på hver side af kirken skred i havet. Dele af kirkegården og hele kirkens kor faldt ned. Folk kom langvejs fra for at opleve gruen. På stranden lå ituslåede kister og man kunne se knogler fra lig, der havde været begravet på kirkegården. Også kongen kom på besøg for at vise sin deltagelse.

Kirken før 1928. Hele koret sidder på sin oprindelige plads mod øst.
Kirken før 1928. Hele koret sidder på sin oprindelige plads mod øst.