Boesdal: brændt kalk

I Boesdal begyndte man omkring år 1900 at udvinde kalk industrielt. På det tidspunkt var der byggeboom i København, og der var brug for meget kalk.

Boesdal kalkbrud
Boesdal kalkbrud

Kalken blev brændt og brugt til at lave mørtel. I bruddet kan man se resterne af de to gamle kalkovne fra 1930’erne. I Boesdal udvandt man også kalk til landbruget. Kalk kan nemlig modvirke sure jorder. I kalkbruddet ses også en stor pyramideformet lagerbygning, hvor jordbrugskalk blev opbevaret. I 1978 blev kalkværket lukket, da byggebranchen begyndte at bruge mere beton end mørtel.