Stevns Klint

Stevns Klint er blevet valgt til at være et af de steder i verden hvor man kan se nogen af de vigtigeste spor af Jordens historie og blev derfor i 2014 udråbt som UNESCO verdensarv.

Lagene i Stevns Klint viser forskellige perioder af Jordens historie. For 65 millioner år siden skete der en global naturkatastrofe. Cirka halvdelen af alle dyr og plantearter døde. Vi kan se, at denne katastrofe har fundet sted, fordi der er et lag i klinten, hvor kalken mangler. Dette lag kaldes Fiskeler.

Mennesket har altid udnyttet klintens mange forskellige materialer. I stenalderen brugte man fx flint til pilespidser. I middelalderen byggede man kirker og borge af klintens kalk, og i dag anvendes store mængder af kridt som fyldstof til papir.

Stevns Klint har også fungeret som naturligt forsvarsværk. Fremmede skibe kunne ikke gå i land mellem Rødvig og Bøgeskoven på grund af  klinten, som tårnede sig op som en mur op fra havet.

Stevns Klint
Stevns Klint