Stevnsforts anlæggelse

Stevnsfort blev bygget fra 1952-1954. Der skulle bruges mange hænder til anlæggelsen, og derfor kom arbejderne fra hele Stevns. Det var ikke almindeligt med egen bil, så mange arbejdere blev hentet i busser.

Gangene i fortet blev sprængt og hugget ud direkte i klintens kalk og flint. Al den kalk, der blev løsnet, lastede man på tipvogne. Tipvognene blev tømt i Østersøen.

Det var svært at få Stevnsforts kanoner stillet op. Fra kanonerne skulle der både være adgang til ammunitions-rum nede i undergrunden og forbindelse til artilleri-centralen, der styrede målsøgningen.

Hullet ind til fortet kaldes en rævegang. Ved fortets anlæggelse blev al den løsnede kalk kørt ud i Østersøen ad to udgange. Da udgravningen var færdig, blev disse to udgange lukket med tunge jerndøre.
Hullet ind til fortet kaldes en rævegang. Ved fortets anlæggelse blev al den løsnede kalk kørt ud i Østersøen ad to udgange. Da udgravningen var færdig, blev disse to udgange lukket med tunge jerndøre.
forbindelsesgang
Sådan kom den færdige gang til at se ud i Undergrunden.