Quiz – Stevns Fort – kold krig


Velkommen til quizzen Stevn fort - kold krig.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvilket af de 3 forter, der blev bygget under den kolde krig, ligger længst mod øst?
Hvor lang tid ville en raket være om at flyve fra Rusland til Danmark?
Hvor langt kunne kanonerne på Stevnsfort skyde?
Hvilken type våben er IKKE et ABC-våben?
I hvilket Østeuropæisk land var Warszawa hovedstad?
Under den kolde krig frygtede man atomkrig. Var der atomvåben i Danmark?
Warszawapagten var Østblokkens militære samarbejde. Hvad hed det i vest?
Hvor er Stevnsfort bygget?
Hvad består klinten af?
Hvilket land var Østblokkens supermagt?
I sikringsrummet skulle hver person have 2 kubikmeter luft. Hvor meget er det?
Hvorfor hedder det Kold krig?