Kanonerne

Stevnsforts kanoner er fra 2. Verdenskrig. Kanonerne stod på et af Hitlers store slagskibe, indtil det blev skadet. Kanonerne kunne dog stadig bruges, og tyskerne stillede dem op ved den jyske vestkyst.

Under Den Kolde Krig flyttede det danske søværn kanonerne til Stevnsfort. Nu skulle de bruges i det danske forsvar mod Warszawapagten i Øst. Kanonerne kan skyde ca. 20 km, hvilket svarer til afstanden fra Stevns til Sverige.

Kanonernes opgave var at sørge for, at krigsskibe fra øst ikke slap igennem Øresund og ud i Atlanterhavet.

Kanonerne affyret - Kanonen var i alt betjent af 36 mand. Nogle havde plads i kanonen og stod for ladning og sigte. Andre var i omladerrum eller i Undergrundens ammunitionsrum.
Kanonerne affyret – Kanonen var i alt betjent af 36 mand. Nogle havde plads i kanonen og stod for ladning og sigte. Andre var i omladerrum eller i Undergrundens ammunitionsrum.