En dag på vagt

I bogen Stevnsfort som arbejdsplads fortæller en ansat på fortet om arbejdet:

“Under internationale kriser, var det hele lidt skarpere. Vi boede jo ret udsat på det hjørne derude. Det danske forsvar lå helt fremme og kunne se russerne i øjnene. De kunne jo finde på at formere en hel armada af skibe med landgangsfartøjer og med fly i luften og ubåde, og så startede de ovre fra deres havne i Østersøområdet og sejlede vestpå. Så var det jo spændende, når de nærmede sig, om de drejede til venstre og lavede en øvelse i Østtyskland, eller om de fortsatte herover og lavede en landgang i Danmark i stedet for”.