ABC-våben

ABC er en forkortelse for atomar, biologisk og kemisk (chemical på engelsk). ABC-våben er masseødelæggende og kan slå rigtig mange mennesker ihjel.

Når atomvåben eksploderer, udvikles der voldsom varme og store trykbølger. Eksplosionen udsender meget farlig stråling. Denne stråling kan vare både uger og måneder efter sprængningen af atomvåbenet.

Biologiske våben består af bakterier, virus eller giftstoffer. Biologiske våben kan fx spredes med bomber.

Kemiske våben er giftgasser, der kan ødelægge menneskers nervesystem eller åndedræt.

I Stevnsfort fandtes en ABC-central. Fra ABC-centralen kunne Forsvaret planlægge evakuering i tilfælde af angreb.

Såkaldt Paddehattesky fra en atomsprængning
Såkaldt Paddehattesky fra en atomsprængning