Kirker på Stevns

For mere end 800 år siden begyndte man at bygge kirker af sten.  Stenkirkerne skulle afløse og supplere de kirker af træ, der allerede fandtes. På Stevns brugte man kridtsten fra Stevns Klint til byggerierne. Andre steder brugte man kampesten fra markerne eller kildekalk fra vandløb. De nye stenkirker skulle vise, at guds hus var meget stærkt.

I løbet af middelalderen blev kirkerne forandret. “Skibet”, eller hovedrummet, blev forlænget. Der kom våbenhus ved indgangen,så man kunne lægge sine våben, inden man kom ind. Det ville nemlig være at vanære kirkerne at tage dem med ind.

Der blev også bygget store tårne. Med store tårne kunne kirkerne imponere folk og ses på lang afstand. Kigger du godt efter, kan du se de mange tegn på ombygninger på kirken herunder.

Hårlev Kirke
Hårlev Kirke