Rytterskoler

Under Den Store Nordiske Krig mente kongen, Frederik IV, at rytterhæren måtte gøres mere effektiv. I årene 1715-1718 samlede kongen derfor landet i 12 rytterdistrikter, som blev fordelt strategisk over hele landet. I hvert rytterdistrikt skulle der bygges 20 skoler. På Stevns var der 11 rytterskoler. Den bedst bevarede rytterskole kan ses i Lille Heddinge.

Der sad en stentavle over døren på alle rytterskolerne:

Kan du læse hvad der står?
Kan du læse hvad der står?

Lille Heddinge Rytterskole ligger i landsbyen Lille Heddinge, lige overfor kirken. Skolen fungerede fra 1720´erne og frem til 1892. Skolen er genindrettet med pulte, kateder og undervisningsmaterialer som anskuelsestavler, pen og blæk – og kæft, trit og retning!

I den tidligere lærerbolig er der indrettet skolemuseum med en samling af bøger og håndgerningsprøver.