Landbruget

Gjorslev er et moderne landbrug med landbrugsafgrøder, græsarealer, skovdrift og kvæghold. Der dyrkes megen majs og ærter til foderbrug. Der dyrkes også hvede, byg og raps.

Ansatte på Gjorslev 1949, læg mærke til de mange heste, som dengang blev brugt ved landbruget
Ansatte på Gjorslev 1949, læg mærke til de mange heste, som dengang blev brugt ved landbruget

På Gjorslev er der mange dyr. 320 malkekøer samt kalve og kvier. Gjorslev er kendt for sin runde mælkestald, der ligner en karrusel. Men der er også bygget stalde, hvor dyrene går frit rundt. Det kaldes for løsdriftstalde.

En af Gjorslevs moderne staldbygninger
En af Gjorslevs moderne staldbygninger