Herregården Varpelevgård

Varpelevgård var i næsten 400 år hovedgård til godset Gjorslev på Stevns. Den blev dengang ejet af Raneslægten. Raneslægten var meget magtfulde og tilhørte højadelen. Højadelen var meget tæt på kongen. Faktisk var en af Raneslægtens sønner, Rane Jonsen, kongens kammersvend. En kammersvend havde ansvaret for kongens penge. Raneslægten var af kongen udnævnt til riddere og skulle beskytte ham overfor overfaldsmænd. De skulle også gå i krig for kongen. Men Rane Jonsen blev kendt for noget helt andet.

I år 1286 var Rane Jonsen på jagt med kong Erik Klipping i skovene syd for Viborg. Da det blev aften besluttede kongen, at han ville overnatte i en lade i landsbyen Finnerup. Hen på natten brød 8 adelsmænd ind i laden og myrdede kongen med 56 knivstik, hvorefter de flygtede til Norge og Sverige. Ingen ved om Rane Jonsen selv var en af overfaldsmænderne eller om det bare ikke lykkedes ham at beskytte kongen. Han blev efterfølgende erklæret for fredløs. Når man er fredløs, kan enhver frit slå dig ihjel. Da Rane Jonsen dukkede op i Roskilde i 1294, blev han derfor straks arresteret og halshugget. Mordet på kongen er blevet berømt som Mordet i Finnerup lade.

Foto: Fra udgravning af ruinerne af Varpelevgård 1929.
Fra udgravning af ruinerne af Varpelevgård 1929.