Gjorslev Slot

Gjorslev er i dag et moderne landbrug, der er kendt for sine mange kvæg. Men Gjorslev slot er også Danmarks bedst bevarede middelalderslot.

Det nuværende Gjorslev blev opført af bispen Peder Jensen Lodehat ca. år 1396. Gennem tiderne har Gjorslev haft forskellige ejere. Det har både været ejet af kongehuset og kirken, men også af forskellige adelsslægter og velhavende købmænd. Frederik IV gjorde Gjorslev til rytterdistrikt i år 1718.

Gjorslev slot 2007
Gjorslev slot 2007

Rytterdistrikt
Kongen havde brug for et velegnet rytteri, og derfor inddelte han sine kongelige godser i rytterdistrikter i årene 1715-1718. Rytterdistriktet skulle levere ryttersoldater til kongens hær.

Et af disse ryttergodser var Gjorslev. På Stevns har der været indkvarteret ca. 400 ryttere. De lange stalde i bindingsværk på Gjorslev er fra denne tid. Staldene ligger på begge sider af “Bredgade”, der fører igennem ladegården.

Lukket for kommentarer.