Veje og broer over åen

Det har altid været svært at krydse Tryggevælde Å. Ådalen er bred og fugtig. Derfor har det altid været nødvendigt at kende til steder i ådalen, hvor man kunne krydse over åen.

Der fandtes nogle få vadesteder, hvor det var muligt at komme gennem ådalen og over åen. Vest for Varpelev lå et af vadestederne. Her er ådalen er ca. 250 m bred. På det sted har arkæologerne fundet vadesteder og rester af veje, som er mere end 2.000 år gamle.

De ældste veje på tværs af ådalen er belagt med grene og ris. Senere veje fra 2.-5. århundrede e.Kr er belagt med sten. Fra vikingetiden (800-1050 e.Kr) har man fundet spor af en træbro. Der har altså været en vej her i mere end 2.000 år.

Her har sikkert boet meget betydningsfulde folk, som har haft penge og magt til at bygge og vedligeholde vejene.