Tryggevælde Å

Tryggevælde Ådal var engang en fjord. En lang, smal fjord. Fra oldtiden og helt op i middelalderen kunne skibe sejle fra bugten helt ind i bunden af fjorden – helt ind til Hårlev. Til sidst har det kun været muligt at sejle med pramme og små både.

Åen er altså blevet brugt i mange århundreder til at transportere varer fra Køge Bugt ind i landet – eller den anden vej.

Efterhånden faldt hav-niveauet. Åen blev smallere og den brede, karakteristiske ådal blev dannet. Tryggevælde Å og Stevns Å danner en naturlig grænse mellem halvøen Stevns og det øvrige Sjælland. Det var nemlig ikke nemt at komme gennem de fugtige enge i den brede ådal.

Tryggevælde Å udspringer i Ulse Sø ved Bregentved – ca. 53 m over havet. Den får vand fra flere større åer, fx Stevns Å. De sidste 15 km løber åen i en bred ådal (300-500 m), før den til sidst løber ud i Køge Bugt ved Strøby Egede.

Efter sammenløbet med Stevns Å ved Hårlev bliver Tryggevælde Å bredere. Nogle steder er den 8-10 m bred.

Ådalen ligger meget lavt i forhold til havet. Åen flyder langsomt gennem landskabet, og vandstanden i åen er meget høj året rundt. Det betyder, at ådalen ofte bliver sat under vand, når det regner.