Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?
Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvad er ekstremrigkær?
Hvor gamle er jættestuerne?
Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvad er en trækfugl?
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvad er en ådal?
Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?