Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvor gamle er jættestuerne?
Hvad er en ådal?
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?
Hvad er en trækfugl?
Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?
Hvad er ekstremrigkær?