Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvad er ekstremrigkær?
Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?
Hvad er en trækfugl?
Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?
Hvad er en ådal?
Hvor gamle er jættestuerne?