Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvor gamle er jættestuerne?
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?
Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvad er en ådal?
Hvad er en trækfugl?
Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?
Hvad er ekstremrigkær?