Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?
Hvor gamle er jættestuerne?
Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvad er ekstremrigkær?
Hvad er en trækfugl?
Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?
Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvad er en ådal?