Quiz – Ådalen


Velkommen til quizzen Ådalen.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvorfor er pramme gode at sejle med i åen?
Hvornår handlede danskerne med Romerriget
Hvorfor skiftede Ellehøj navn til Elverhøj?
Hvor gamle er jættestuerne?
Hvad er ekstremrigkær?
Hvordan kom man over åen, når der ikke var broer?
Hvor er der ikke ferskvand?
Hvad er en ådal?
Hvad er en trækfugl?
Hvorfor er der en sluse mellem åen og Køge Bugt?