Quiz – Planteliv


Velkommen til quizzen Planteliv.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad kalder man også beplantning med et fint ord?
Hvor får engene i ådalen mange af deres næringsstoffer fra?
Hvad er et EF-habitatområde?
Hvad er ekstremrigkær?