Planteliv

Ådalen består af enge, som aldrig har været brugt som marker. De er blevet brugt til høhøst og græsning. Når det regner, kan engene blive oversvømmet. På den måde får de tilført mange næringsstoffer. Da jorden også er rig på kalk, findes der mange spændende planter i ådalen.

I ådalen kan man fx være heldig at finde Engblomme, Gul Frøstjerne, Kødfarvet Gøgeurt og Vibefedt. Nogle af blomsterne er meget sjældne, fx. Eng-Ensian og Pukkellæbe. De er begge fredede (rødlistede) plantearter. En del arter er desværre forsvundet fra engen, fx Mygblomst. Men måske dukker de op igen, hvis vi passer godt på området.

Naturfredning

I 2006 købte Danmarks Naturfond Elbækengen, mellem Vallø By og Store Tårnby. Formålet med købet er at bevare et af Danmarks mest værdifulde ekstremrigkær ved at sikre optimal pleje af denne naturperle. Tryggevælde Ådal, herunder Elbækengen, er udlagt som EF-habitatområde for at beskytte den helt særlige vegetation, som vokser her.