Høvdingedynastiet i Himlingeøje

Ved Himlingøje vest for Tryggevælde Å ligger flere gravhøje. I de sidste 200 år er mange af gravhøjene blevet udgravet. De 5-7 grave er fra romersk jernalder. De var alle meget velbevarede, da de blev udgravet. I gravene fandt man flere skeletter. Sammen med skeletterne fandt man blandt andet armringe og fingerringe i guld, perlekæder, spande af bronze, sølvbægre og drikkeglas.

Nogle af tingene stammer helt fra Romerriget. Mennesker har altså rejst med varer fra Romerriget til Tryggevælde Å. Det viser, at det er betydningsfulde og rige folk, som er blevet begravet i disse gravhøje. De var medlemmer af et stærkt høvdingedynasti, og måske Danmarks første kongedynasti! Det viser, at der har været gode handelsforbindelser fra Tryggevælde Å til det mægtige Romerriges nordvestlige provinser.