Quiz – Fugleliv


Velkommen til quizzen Fugleliv.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvad vil det sige, at dobbeltbekkasin er en ynglefugl i Ådalen?
Hvad er en trækfugl?
Hvad er den største trussel for engfuglene?
Hvad er typisk for vadefugle som fx brushanen?