Elverhøj

Danmarks måske mest berømte høj er Elverhøj. Elverhøj ligger ved Barup og er en bronzealderhøj. En gang blev den kaldt Ellehøj. Men et teaterstykke gav den et nyt navn. Det Kongelige Teater opførte i 1828 stykket “Elverhøj”, som gjorde højen så berømt, at den måtte skifte navn til Elverhøj.

Elverhøj
Elverhøj

Skuespillet handler om Elverkongen. Ifølge sagnet herskede Elverkongen over Stevns Herred og tålte ikke andre konger i sit rige. I stykket vover kong Christian den 4. alligevel at krydse Tryggevælde Å og gå ind i Stevns – Elverkongens rige! Før Christian den 4. går over åen, siger han de i dag så berømte ord: “Vel er jeg ikke Cæsar, og disse bølger ikke Rubikon; men dog jeg siger: Jacta est alea (terningerne er kastet).

“Elverhøj” er skrevet af J.L. Heiberg med musik af Kuhlau.
Teaterstykket har siden premieren i 1828 været opført over 1.000 gange på Det Kongelige Teater  Elverhøj var den største succes nogensinde på teatret. Det regnes for at være det danske national-skuespil.