Ådalen

Tryggevælde og Stevns Ådal
Tryggevælde og Stevns Ådal er dannet af smeltevandet fra isen efter sidste istid. Omkring Åen og ådalen har der boet mennesker langt tilbage i historien. Det kan man se af de mange fund af stenalder- og vikingebopladser, gravhøje og runesten. Flere af disse fund tyder på, at området i jernalderen har været et magtcentrum. Måske var området begyndelsen til Danmarks første kongedynasti.

Ådalen er et smukt naturområde med et meget varieret plante- og fugleliv, som i dag bliver beskyttet gennem naturpleje. Naturplejen består blandt andet køer, der afgræsser engene, som ellers ville gro til med tagrør og buske.

Et stort område omkring Tryggevælde Å – fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev – er valgt som EF-habitatområde. Det betyder, at det er et beskyttet område, hvor Danmark har et særligt ansvar for at beskytte den helt enestående natur i ådalen.

Tryggevælde Ådal ved Strøby Egede
Tryggevælde Ådal ved Strøby Egede