Planter på Staunings Ø

På Staunings ø vokser der rigtig mange forskellige planter. Både nogle meget almindelige og nogle meget sjældne.
Af de almindelige kan nævnes: Tagrør, Hybenrose og Sandskæg.
Af de sjældne kan nævnes Høstrødtop.