Hvorfor navnet

I løbet af 1930 voksede sandrevlen sig så stor, at den blev til en ø, hvortil man byggede en lang pælebro (288 meter).

I 1941 skulle broen indvies, og man henvendte sig til Danmarks statsminister, Thorvald Stauning og bad ham om at holde åbningstalen. Inden begivenheden henvendte en journalist fra en stor avis sig til sognerådsformanden i Jersie og spurgte, hvad øen hed. “Den hedder ikke noget” svarede sognerådsformanden, hvorpå journalisten sagde: “så kalder vi den Staunings Ø” – og sådan har den heddet lige siden.

Broindvielse ved Staunings Ø
Broindvielse ved Staunings Ø
stauning-ved-staunings-oe
Stauning på Staunings Ø