Staunings Ø

Staunings Ø ligger i den sydligste ende af Solrød Kommune ved Jersie Strand.

Du kommer til Staunings Ø gennem Jersie Strandpark, en lille plantage.

Staunings Ø er en 2,5 km. lang smal halvø som består af sand, aflejret af vandet i Køge Bugt.

Staunings Ø er i dag meget besøgt naturområde, som er fredet. Her er mange fugle- og plantearter hvoraf nogle er meget sjældne. Man kan færdes i hele området til fods.

Staunings Ø er opstået ved at havet i flere hundrede år har aflejret materiale i den rolige del af Køge bugt. Først ude i bugten, som et langt rev under havoverfladen og senere som en revle, en såkaldt BARRIEREØ. Mellem revlen og kysten blev der på denne måde dannet en lagune og der opstod strandenge på vestsiden.