Fra drøm til virkelighed

I 1960 og 1970 kom der stadig flere og flere helårsboliger til Solrød. Derfor steg behovet for forretninger, skoler, børnehaver, vandværk, kloaker, bibliotek, idrætshaller og flere veje.

Der blev bygget rigtig meget i disse år. I 1972 kom der motorvej til Solrød og i 1979 kom S-togsforbindelsen.

Det blev meget moderne at bygge indkøbscentre i 1960´erne og 1970´erne og Solrød Center blev bygget. Jersie Hallen stod færdig i 1971, svømmehallen i 1977 og Solrød Idrætscenter i 1979.