Skoler i Solrød

Solrød fik sin første skole omkring 1740. Man ved med sikkerhed at skolen i Karlstrup blev oprettet i 1742. Der var også skoler i de andre landsbyer.

Man ved ikke ret meget om, hvordan undervisningen var i den periode.

I 1814 blev der vedtaget lov om at der skulle være en skole i alle sogne. Loven indførte også undervisningspligt. Det vil sige at alle børn har krav på undervisning.

I dag er der 4 folkeskoler og 2 privatskoler i Solrød Kommune.

uglegaardsskolen
Uglegårdsskolen