Stormandsgården

500 meter nord for Karlstrup Landsby ligger Karlstrup Kirke.

Foran kirken ses en jordhøj, som kaldes en MOTTE. Den har været en del af et mindre forsvarsanlæg.

Sporene fra forsvarsanlægget fortæller os, at der i begyndelsen af middelalderen (ca. år 1000 – 1300) lå en stormandsgård med tilhørende forsvarsanlæg netop på dette sted.

Tegning over motten ved Karlstrup Kirke
Tegning over motten ved Karlstrup Kirke

Der var flere årsager til, at en stormand byggede sit eget lille forsvarsanlæg. Der var naturligvis en hel del prestige forbundet med byggeriet, men samtidig har det været godt at kunne forsvare sig. Der var intern uro i landet og venderne fra øst, kunne hærge egnen. Stormandsgården lå ikke særlig langt fra et af de få landingssteder i Køge Bugt. Derfor var egnen måske mere udsat end andre steder.