Karlstrup Stubmølle

Hvis du kører ad Taastrupvejen kommer du til Korporalskroen. Lige overfor den byggede man i 1660 en stubmølle.

Møllen er bygget af svære stolper og brædder. Her fik bønderne, som ofte kom langvejs fra, malet deres deres korn til mel.

Mølleri var en god forretning, og møllerne var ofte meget velhavende.

I dag står stubmøllen ikke længere i Karlstrup, men du kan se den på Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Her står møllen som Frilandsmuseets vartegn og kan ses helt ude fra Kongevejen.

Karlstrup stubmølle på Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby
Karlstrup stubmølle på Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby