Hvad bruges kalken til

Kalk er en vigtig bestanddel, når man vil bygge huse og veje, og man har derfor brudt kalk i Karlstrup fra 1843 – 1975. Siden da kunne det ikke længere betale sig at udvinde kalk i Karlstrup Kalkgrav, men man bryder stadig kalk andre steder i Danmark.

Når kalk bliver forarbejdet til brug i byggeindustrien bliver det brændt, dvs. det opvarmes i en ovn til ca. 1000 grader. Nu kaldes det for “brændt kalk”. Denne blandes med vand og danner læsket kalk der er stærkt ætsende. Blandes læsket kalk med sand bliver det til mørtel, som bruges som bindemiddel, når man sætter mursten sammen til mure.

Brændt kalk + vand = læsket kalk
Læsket kalk + sand = mørtel

I 1957 overtog Aalborg Portland Cementfabrikker Karlstrup Kalkgrav og anlagde cementfabrik umiddelbart syd for. I fabrikken blev kalken sammen med ler brændt til cement. Kalken blev nu råstof for en cementproduktion på Sjælland, hvor kalken sammen med ler blev brændt til cement.

Luftfoto: Karlstrup Kalkgrav og Cementfabrikken
Luftfoto: Karlstrup Kalkgrav og Cementfabrikken