Musik i forsamlingshuset

I mange år lå Jersie Forsamlingshus meget stille hen. Modernisering trængte sig på, gulvet var fx næsten slidt i igennem. Forsamlingshuset havde få indtægter og derfor gav husets økonomi bestyrelsen uoverskuelige problemer.

I begyndelsen af 1970 blev læge Jens Nielsen, som også var formand for Køge Bugt Kunstforening, formand for Jersie Forsamlingshus og førte med sig nye ideer og gå-på-mod.  Han var ophavsmand til, at der blev afholdt forskellige musikaftener i forsamlingshuset. Det førte til at Jersie Forsamlingshus blev et anset musiksted, især blandt Jazzmusikere.

jens-nielsen-jersie-forsaml
Fra scenen i Jersie Forsamlingshus