Køge-Ringsted kanalen

En kanal mellem Køge og Ringsted var en ide, som aldrig blev til noget.

Omkring år 1800 blev det foreslået at lave en kanal fra de store søer ved Ringsted til Køge. I Frankrig, England og særligt Holland spillede kanaler en vigtig rolle længe før det gik op for danskerne, at kanaler ofte kunne være at foretrække for de besværlige landeveje. I England havde man fx beregnet, at en hest, der trak en pram, kunne trække lige så meget som 200 heste, der trak 100 vogne. Det krævede selvfølgelig en rigtig bygget pram.

I slutningen af 1700-tallet var der en række kanalprojekter landet over:

 • Fra 1779 – 1784 blev der gravet en kanal fra Kielerfjord til Rendsborg, som forbandt Østersøen og Vesterhavet.
 • Sidst i århundredet lavede man Odense Kanal og Gudumlundkanalerne i Himmerland og flere andre.
 • Esrum-Dronningemøllekanalen blev gravet.
 • Næsbyholmkanalen satte Bavelse Sø i forbindelse med Næstved og Karrebæksminde.

Krigen med England 1801 gjorde skibsfarten i danske farvande særlig risikabel og derfor blev kanalbyggeriet aktuelt.

Der var altså meget i samtiden der talte for at lave dette store projekt. Kanalen skulle fragte brænde, korn, tørv mm. ud til kysten. Regeringen var interesseret, og etatsråd Ljungberg blev sat til at undersøge projektet. Men da han fandt ud af, at Gyrstinge Sø lå 65 fod over havet, blev projektet opgivet. Det betød nemlig, at der måtte anlægges 22 sluser i stedet for de foreslåede 12. De mange sluser, der skulle bygges, gjorde projektet alt for dyrt, og derfor blev kanalen mellem Ringsted og Køge aldrig til noget.

kanal-koege-ringsted-ca-1800-samlet
Kort over Køge – Ringsted kanalen.

61 meninger om “Køge-Ringsted kanalen”

 1. Pingback: viagra for sale uk
 2. Pingback: cialis online
 3. Pingback: buy cialis
 4. Pingback: Google
 5. Pingback: levitra vs viagra
 6. Pingback: Cialis 60 mg cheap
 7. Pingback: aricept 5mg price
 8. Pingback: atarax 25mg canada
 9. Pingback: avapro 150 mg otc
 10. Pingback: benicar 40mg nz
 11. Pingback: permethrin prices
 12. Pingback: estradiol cheap
 13. Pingback: glipizide coupon
 14. Pingback: isosorbide uk
 15. Pingback: gemfibrozil nz

Lukket for kommentarer.