Dagvogne – datidens busser

Dagvogne var private køretøjer, der kørte med breve og pakker, rejsende og rejsegods. Det kunne være en åben eller lukket hestevogn.

Dagvognene kørte en eller to gange om ugen mellem København og de fleste købstæder. Denne diligencekørsel på Køgevej ophørte først så sent som 1912. Det var her den første tur med rutebilen fra Taastrup til Køge fandt sted.

Dagvognen til Køge stoppede ved Norske Løve. Her kunne passagererne få mad og drikke og styrke sig til den videre rejse.

H.C. Andersen tog på mange rejser rundt i Danmark og Europa og brugte tit dagvognen. Også han var forbi Norske Løve. Fredag den 22. juni 1832 rejste H.C. Andersen igen med dagvognen. Han skrev om sine oplevelser i sin dagbog:

“Der var to Madammer der fortalte hinanden de frygteligste Historier om Dagvognen, den var væltet Dagen forud. Den havde engang kjørt et Barn over osv. vi kunde vente alting, herved kom de til at tale om Elendighederne i andre Lande, og hvor lykkelig vi i Grunden vare [i Danmark].

(NB. naar vi kun ikke kjørte med Dagvognen)”.