Vornedskab

I løbet af middelalderen kom næsten alle gårde i godserne ejerskab gennem det såkaldte vornedskab. Ordet vorned kommer af værn: De største og rigeste gårdmænd på en egn påtog sig at beskytte områdets bønder.

Det var utrygge og urolige tider, og der var behov for beskyttelse.
Bønderne fik beskyttelse af herremanden, mod at de opgav ejendomsretten til deres gårde. Bønderne beholdt dog brugsretten til jorden.

På den måde blev ejerskabet af jorden og gårdene i løbet af nogle århundreder samlet på godsejernes hænder.

Hoveriet
I slutningen af 1700-tallet var der 88 hovbønder under Svenstrup Gods. 8 af dem var fra Lammestrup. Den enkelte bonde skulle i 1792 arbejde 156 dage om året på godset. Ved siden af det skulle de passe deres egen gård.

koege-set-fra-aasen_2
Gammel tegning af Køge i landskabet