Quiz – livet på landet

Velkommen til quizzen Livet på landet.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvilket gods ejede mest jord omkring Køge?
Hvad hedder det største gods omkring Borup?
Hvor lå de mest frugtbare jorde omkring Køge?
Hvor arbejdede bønderne?
Hvor lå bøndernes marker omkring år 1500?
Hvad var hoveri?
Hvor lå bøndernes marker omkring år 1200?
Vorned betyder værn. Hvem blev beskyttet af vornedskabet?
Hvem ejede gårdene på landet i 1700-tallet?