Quiz – livet på landet

Velkommen til quizzen Livet på landet.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvor arbejdede bønderne?
Hvem ejede gårdene på landet i 1700-tallet?
Vorned betyder værn. Hvem blev beskyttet af vornedskabet?
Hvad hedder det største gods omkring Borup?
Hvor lå bøndernes marker omkring år 1200?
Hvor lå de mest frugtbare jorde omkring Køge?
Hvilket gods ejede mest jord omkring Køge?
Hvor lå bøndernes marker omkring år 1500?
Hvad var hoveri?