Åshøj Landsby

Åshøj – en stjerneudskiftet landsby
Åshøjs historie kan spores tilbage til middelalderen. I forbindelse med landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet, blev markerne i Åshøj stjerneudskiftet. Det betød at gårdene forblev samlet i den gamle landsbykerne, mens gårdene fik en ny fordeling af jorden.

Tidligere havde gårdene mange jordstykker som lå spredt over hele landsbyens område eller ejerlav. En gårds jord var fordelt efter de forskellige typer af jord som hørte til landsbyen. Man havde et stykke agerjord til landbrug, eng og lyng til græsning og et skovområde til brænde og til grise i Åsen.

Hver enkelt gårds jord blev nu samlet omkring hver gård. Hvis du kigger på et luftfoto af landsbyen, kan man tydeligt se hvorfor det hedder en stjerneudskiftning. Gårdenes placering i landsbymidten og selve vejforløbet gennem Åshøj er dog intakte. Det vidner om en historie, det strækker sig langt tilbage i middelalderen. Marksystemet er “kun” 200 år gammelt.

Åshøje Landsby