Åsen ved Køge

De store skove ved Køge
Ved Køge støder man på to karakteristiske landskabstyper:
Der er det åbne hedelandskab, som findes i området mellem Køge-Roskilde og København. Det kaldes hedeboegnen. Det er kendetegnet ved den meget gode jord. Derfor var der også store gårde og bønderne var rigere her end andre steder. Tænk bare på stednavnene Hedehusene og Hedeland.

Der er også nogle en egn der er præget af bakker og store skove. Den kaldes for skovboegnen. Fra Køge mod Borup strækker der sig nogle mægtige skovarealer mod Ringsted. Køge Ås, som er Danmarks længste Ås, strækker sig gennem denne egn. Landskabet er meget bakket. Det gjorde det sværere at dyrke jorden. Her var jorden dårligere, gårdene fattigere end på heden.

prospekt-af-koege-set-fra-aasen
Prospekt af Køge set fra Åsen

Når du går tur i åsen i dag, fornemmer man nemt bakkerne og skovlandskabet.
Du kan se mange historiske spor i skoven. Selv om du måske synes du befinder dig i naturen, er der mange kulturspor fra menneskerne gennem tiden.

Tidligere havde gårdene omkring Køge Ås brugsret til skovene. Svinene “gik på olden”, der blev samlet brænde osv. En egentlig skovdrift som vi kender det i dag, kom først efter landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet.

koege-set-fra-aasen_2
Køge set fra Åsen