Livet på landet

På landet ændrede hverdagen sig stort set ikke i mange århundreder. Folk lavede det samme og drev deres landbrug på samme måde. Hele samfundsstrukturen var meget stabil.

Uden for byerne var det godserne, der ejede gårdene op til 1800-tallet. Folk på landet kunne leje gården, eller fæste den, som det hed. De indgik en kontrakt med godsejeren om, at de kunne bo i huset og dyrke jorden. Til gengæld skulle de arbejde et antal dage på godsets marker. Det kaldte man for hoveriarbejde.

Herremændene og bønderne var afhængige af hinanden, men op mod slutningen af 1700-tallet steg bøndernes arbejde på godserne og utilfredsheden steg tilsvarende. De skulle jo samtidig passe deres egne gårde.

Det viste sig langsomt at være et forældet og ineffektivt system. Landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet revolutionerede det gamle system, der havde bestået i mange, mange århundreder. De lagde grunden til det moderne samfund.

Får
Får