Quiz – købstaden


Velkommen til quizzen Købstaden.

Tryk på knappen NÆSTE for at gå til første spørgsmål...

Hvilket af følgende er IKKE et gammelt erhverv:
Hvad var det mest almindelige håndværk i byen?
Hvem ejede varerne på skibene og i pakhusene?
Hvor er Køges vigtigste handelsplads?
Hvad betød det for Køge, at byen fik købstadsrettigheder?