Købmænd

I dag findes der rige og fattige mennesker. Sådan var det også i fortiden. Købstædernes rigeste borgere var købmændene. De havde deres forretninger i byen, hvor folk kom ind og handlede, ligesom i dag. Købmændene tog store økonomiske chancer og kunne også opnå store fortjenester. De ejede skibe, som købte hele kornlæs, træ og alle mulige andre varer i udlandet. Det var dyrt og også risikabelt, for skibet kunne forlise i en storm og alle pengene kunne dermed gå tabt.

Når varerne kom sikkert i havn, skulle de opbevares, indtil de blev solgt. Derfor ejede de store købmænd også pakhuse, hvor de kunne have en hel skibsladning stående. Købmændene har derfor sat sig mange spor i byerne.