De første industrier

De første industrier begyndte at dukke op i Køge midt i 1800-tallet.

I 1844 blev der opført en moderne papirfabrik et stykke nord for den gamle købstad Køge. Den mand, der fik fabrikken bygget, hed Frederik Culmsee.

Medarbejderne i fabrikken fremstillede papir af gamle klude, der blev samlet ind fra hele Sjælland.

Fabrikkens maskiner blev drevet af en vindmølle og to dampmaskiner. Det var meget moderne dengang.

Frederik Culmsee kaldte fabrikken for Valdemarshaab, fordi hans egen søn hed Valdemar. Fabrikken eksisterede indtil 1875. Da var Culmsee selv gået fallit. Fabrikken blev overtaget af andre ejere.

Der var ansat helt op til 60-80 personer på fabrikken i de år, den eksisterede.
Papirfabrikken lå på den sydligste del af det, vi i dag (2010) kalder den Hvide By.

Se industriens spor i Brogade år 1900

zoom_brogade3-5

  1. Clemmensens efterfølgers tobaksfabrik havde udsalg i Brogade 5. I 1902 nedrev fabrikant Møller de to huse i Brogade 3 og 5 og opførte i stedet et helt nyt hus.
  2. Spildevandet fra husholdningerne løb i rendestenene i hver side af gaden. Der var lagt små broer over, så man ikke fik våde fødder. Omkring 1900 blev der lagt kloaker under gaden, og rendestenene forsvandt.
  3. Gaslygte i Brogade. Køge fik sit første gasværk i 1867.
  4. Det fine gelænder af støbejern er måske fremstillet i jernstøberiet i Vestergade 29.
  5. Det store flotte skilt viser, at her bor en bager.