Gotik

1150 – 1550
I Køge findes kun Køge Kirke fra denne stilperiode.

Kirken er Køges ældste bygning. Tårnet er den ældste del af kirken. Det stammer fra omkring 1324. En ekstra etage kom til i 1400-tallet. Tårnet måler i dag 43 meter i højden. Kirkens samlede længde er 57,5 meter.

Gotikken er kendetegnet ved at have nogle meget markante bygningselementer. De kan være skarpe, spidse og kantede. Et særligt kendetegn ved den gotiske stil er de kamtakkede gavle. Jo ældre en gavl er, des større og færre kamme er der.

Køge Kirke
Køge Kirke