Bygmesterhus

1900 – 1940
Bygmesterhuset er en af de mest almindelige hustyper. Som navnet antyder, blev de opført af lokale bygmestre. Det kunne være en murer, der byggede et hus og solgte det.

Bygmesterhuset var en forløber for Bedre Byggeskik. Bedre Byggeskik satte opførelsen af de – mere eller mindre vellykkede – individuelt udformede bygmesterhuse i system. Det skete ved at de fik en arkitektonisk gennemarbejdning og fik stillet tegninger og ekspertise til rådighed.

bygmester
Dette billede viser et eksempel på et bygmesterhus. Huset til højre, et af de finere af slagsen, er udstyret med kviste, karnapper og detaljer i gavlene.