Mødet med verden

Det var gennem havnen at køgenserne fik kontakt til verden omkring dem. Herfra sendte man sine varer ud. Det var også her, at der kom alverdens spændende varer ind.

Der blev indført klæder, byggematerialer, salt, øl, tjære, kul, jern, glas og lidt krydderier og vin. Det var varer, som man ikke selv kunne producere. Det var hovedsageligt levnedsmidler (korn, stude men også træ), der blev ført ud fra Køge havn.

Selv en lille købstad som Køge var i 1600-tallet en del af en globaliseret økonomi. Man handlede med købmænd fra hele Europa og med varer fra hele verden.

Globalisering af økonomi er altså ikke et nyt begreb, men har eksisteret langt tilbage i tiden.

Travlhed i Køge Havn
Travlhed i Køge Havn

Travlhed i Køge Havn