Købmændene i Køge

Havnen har en vigtig funktion i Køge by. Det var her varer kom ind til byen ude fra. Det var også her at korn, stude og andre landbrugsvarer, tømmer og meget andet blev skibet ud til kunder.
Køge by havde et stort opland rundt om Køge. Byer så langt væk som Roskilde og Ringsted solgte deres varer gennem Køge. Det kunne meget bedre betale sig at sende varerne til Køge end at sejle den store omvej til Roskilde.
Det har byens borgere nydt godt af.

Der var en hel samfundsgruppe som stod for denne handel og som tjente rigtig godt på det. Det var købmænd. Købmændene var en slags mellemmænd, som kunne tage store sendinger hjem og sælge dem videre, eller opkøbe varer fra bønderne og sælge dem videre ude i verden. Købmændene hørte til Køges rigeste borgere. Det ses af de mange store pakhuse de byggede til deres varer og af de pragtfulde købmandsgårde.