Soldaternes dagligliv

Mange soldater boede hos bønderne.

Nogle af soldaterne sov i senge med 5 andre, andre sov i lader og nogle gange var der mus i sengen. Nogen fik ikke lov til at komme indenfor i stuehuset, mens andre blev venner med gårdejeren og måske giftede sig med en pige på gården.

Soldaterne kunne også bo i lejre. I én soldaterlejr var der 66 mand i én sovesal. De sov i køjesenge med 3 køjer i, så den øverste mand lige kunne nå taget med hovedet.

Karl Ingemann Larsen, der var soldat ved Mosede Fort fortæller:

“Lønnen, vi fik, var 20 Øre om Dagen. Vi fik Penge en gang om Ugen. En Kop Kaffe og 1 halv Stang kostede 20 Øre, saa var den Dagløn gaaet. Naar vi var hjemme til Beredsskabsvagt, det var vi en Gang om Ugen, skulde vi have en Bøf, den kostede 50 Øre. De andre Aftener kunde vi gaa i Byen. Jeg var saa heldigt stillet, at jeg kunde tage i Byen 4 Aftener og besøgte Bekendte og faa Kaffe og somme Tider Mad, men saa skulde jeg tage Sporvognen, og den kostede 10 Øre hver Gang.

“1918 var et Aar, hvor det kneb med forskellige Madvarer, saa det var Kaalrabier og tørret Hvidkaal, Kartofler fandtes ikke. Hen paa Sommeren var Kaalrabierne ikke saa gode, saa jeg spiste aldrig Kaalrabier. Men de andre, særlig Rekrutterne, som var paa Øvelse hele Dagen og fik udleveret 7 tynde Stykker Rugbrød, var nødt til at spise Kaalrabier. Men saa en Dag fik vi til Middag noget Kød, som ikke var godt. Jeg smed mit i Svinespanden, for det var ikke til at spise, men det skulde jeg ikke have gjort, for jeg havde Brug for det senere. De andre kunde heller ikke spise deres Kød, og saa begyndte de at bruge det som Kastebold hen på Væggen. Det var bare at faa dukket Hovedet, naar saadan et stykke Kød kom susende.”